Licenční ujednání

Stažením programu a jeho instalací uživatel souhlasí :

1) Program nebude užíván k finančnímu prospěchu uživatele.

2) Uživatel nebude měnit programový kód nebo jinak zasahovat do souborů a struktury programu.

3) Program musí být před jeho používáním zaregistrován.

Důležité ujednání:

!! Tvůrce programu nenese žádnou odpovědnost za případné škody vzniklé užíváním programu. Program je ve zkušební verzi (beta), jakékoliv připomínky k nesprávné fukci programu zasílejte na e-mailovou adresu uvedenou v kontaktech !!

Profesionální webhosting včetně PHP a MySQL